23 грудня 2014, 16:23 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Верховна Рада України прийняла Постанову "Про призначення у 2014 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених"

 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" вирішено призначити у 2014 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна:

          ВОЛОЧНЮКУ Дмитру Михайловичу - доктору хімічних наук, завідувачу відділу Інституту органічної хімії НАН України;

          ЄСИЛЕВСЬКОМУ Семену Олександровичу - доктору фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту фізики НАН України;

       КАСЬЯНОВУ Павлу Олеговичу - доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу Навчально-наукового комплексу "Інституту прикладного системного аналізу" Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" МОН України та НАН України;

       МАКСИМЕНКУ-ШЕЙКУ - Кирилу Володимировичу, кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України;

   ПИЛИПОВУ Віталію Володимировичу - доктору економічних наук, провідному науковому співробітнику Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України";

        СЕВОСТЬЯНОВУ Євгену Олександровичу - доктору фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту прикладної математики та механіки НАН України;

         СЛИНЬКУ Віталію Івановичу - доктору фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту механіки імені С.П. Тимошенка НАН України;

         АТАМАНУ Юрію Олександровичу - кандидату медичних наук, доценту Сумського державного університету;

         БАРАБАШУ Юрію Григоровичу - доктору юридичних наук,  професору Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";

        БІЛОЗУБЕНКУ Володимиру Станіславовичу - доктору економічних наук, доценту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

          БОЛДІЖАР Патриції Олександрівні - доктору медичних наук, професору Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет";

          ДАНИЛЕНКУ Олександру Вікторовичу - доктору історичних наук, доценту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

         ДЕМЧЕНКУ Віктору Олексійовичу - кандидату біологічних наук, доценту Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

          ДОНЕНКУ Василю Івановичу - доктору технічних наук, професору Запорізької державної інженерної академії;

          ЄРМОШЕНКО Анастасії Миколаївні - доктору економічних наук, доценту Київського національного торговельно-економічного університету;

          ЛАГОВСЬКІЙ Олені Адамівна -  кандидату економічних наук, доценту Житомирського державного технологічного  університету;

          ЛУКАЩУКУ Віталію Ігоровичу - доктору соціологічних наук, декану факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

          МАТВІЙЧУК Людмилі Юріївні, кандидату географічних наук, докторанту Луцького національного технічного університету;

          МИСЬ Оксані Григорівні - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту фізичної оптики МОН України;

          МОНАСТИРСЬКОМУ Григорію Леонардовичу - доктору економічних наук, професору Тернопільського національного економічного університету;

          НАУМОВУ Віталію Сергійовичу - кандидату технічних наук, доценту Харківського національного  автомобільно-дорожнього університету;

          НЕКРАСОВУ Павлу Олександровичу - доктору технічних наук, професору Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

          ПОГОРЄЛОВУ Максиму Володимировичу - доктору медичних  наук, виконуючому обов’язки завідувача кафедри Сумського державного університету;

          ПРОЦЕНКУ Сергію Івановичу -  доктору фізико-математичних наук, декану факультету Сумського державного університету;

          РЕДЬКУ  Андрію Олександровичу - доктору технічних наук, професору Харківського національного університету будівництва та архітектури;

          СТРОЙКУ Тетяні Володимирівні - кандидату економічних наук, доценту Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського;

          ЧУДИКУ Ігорю Івановичу -  доктору технічних наук, професору Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

          ШАХОВСЬКІЙ Наталії Богданівні -  доктору технічних наук, доценту Національного університету "Львівська політехніка";

ШЕРСТЮКУ Сергію Олексійович - кандидату медичних наук, доценту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

ЛЕГЕЗІ Дар'ї Георгіївні - доктору економічних наук, директору науково-дослідного інституту "Стратегія соціально-економічного розвитку АПВ півдня України", доценту Таврійського державного агротехнологічного університету.

Відповідний проект постанови зареєстровано за №1341.